Warsztaty dla seniorów

Warsztaty dla seniorów w formie zajęć artystycznych cieszą się coraz większą popularnością wśród ludzi w podeszłym wieku. Niektórzy z nich odkrywają swoje predyspozycje i uzdolnienia do twórczości artystycznej, których nie mieli możliwości realizować z powodu braku czasu, lub zbyt małej świadomości swoich możliwości w tym zakresie.

Badania psychologiczne dowodzą, że rozwój umysłowy jest procesem, który zachodzi do późnego wieku. Potrzebna jest jednak do tego motywacja i aktywność poznawcza. Dla takich osób organizowane są różne typy zajęć, mających na celu zapewnienie seniorom atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, a zarazem rozbudzanie ich zainteresowań i rozwijanie uzdolnień. Zajęcia takie mogą mieć bardzo ciekawą formę – np. mogą to być warsztaty dla seniorów w formie kursu malowania graffiti.

Warsztaty artystyczne dla seniorów

Warsztaty artystyczne dla seniorów polegają na prezentowaniu różnych form i technik plastycznych; malarstwo sztalugowe, grafika, rękodzieło artystyczne. W toku warsztatów plastycznych seniorzy wykonują własne prace pod okiem doświadczonych instruktorów, którzy uczą jak rozrabiać farby olejne, dobierać barwy, lub utkać efektowny gobelin. Dzieła wykonane podczas warsztatów plastycznych bywają prezentowane na wystawach promujących amatorską twórczość artystyczną.

Warsztaty dla seniora

warsztaty graffiti dla seniorówWarsztaty dla seniora są znakomitą formą do usprawniania kondycji umysłowej w każdym wieku. Samodzielne wykonanie pracy plastycznej, która zdobywa uznanie oglądających, to ogromna satysfakcja dla artysty – amatora. Uczestnictwo w warsztacie dla seniora pozwala też na poznawanie nowych zjawisk współczesnego świata i zmieniających się trendów w kulturze.
Na przykład nie każdy rozumie, dlaczego młodzież maluje na murach, co jej to daje i czemu służy. Dlatego powstał nowatorski projekt zorganizowania dla seniorów warsztatów graffiti. Pomysł trafiony w dziesiątkę, uczestniczący w nich seniorzy byli zachwyceni. Doświadczyli, jak wielką przyjemność i radość sprawia ta nieznana im dotąd forma ekspresji artystycznej. Takie warsztaty dla seniora, to również okazja do wyrażenia przez nich swoich emocji, znakomity relaks, jak też sposób na podwyższenie samooceny.
Uczestnicy warsztatów graffiti przekonali się, że tego typu sztuka prezentowana w przestrzeni publicznej, staje się dostępna dla szerszego grona odbiorców. Kiedy płaszczyzna muru pokryta została przez seniorów różnokolorowymi malunkami, przechodnie zatrzymywali się i podziwiali pomysłowość oraz wykonanie prac. Seniorzy cieszyli się, że ich twórczość przyczyniła się do ożywienia kolorytu przestrzeni miejskiej. Z drugiej strony, organizowanie zajęć warsztatowych dla seniorów przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób, które zakończyły już swoją aktywność zawodową.

Warsztaty dla seniorów – scenariusz

Warsztaty dla seniorów - logo NIETAKWarsztaty dla seniorów – scenariusz zajęć z zakresu wykonywania graffiti musi być dobrze opracowany, aby przebiegały one sprawnie i zgodnie z założeniami. Na wstępie podaje się informacje ogólne: określenie czym jest sztuka graffiti, jakie są jej rodzaje i rola jako miejskiego elementu kultury. Potem następuje omówienie technik właściwych dla tego rodzaju sztuki i prezentacja narzędzi. Uczestnicy otrzymują puszki z farbą, aerozole, pędzle, wałki, ołówki do szkicowania, a także okulary ochronne i rękawice. W dalszej części zajęć instruktor przeprowadza pokaz tworzenia graffiti oraz instruuje jak zakomponować otrzymaną do dyspozycji płaszczyznę. Główną częścią zajęć jest samodzielne wykonanie graffiti przez seniorów, który mogą w trakcie pracy korzystać ze wskazówek prowadzącego. Na zakończenie zajęć scenariusz przewiduje omówienie wykonanych dzieł.

Warsztaty nauki malowania graffiti dla seniorów są bardzo atrakcyjną formą spędzania czasu, przynoszą też wiele korzyści i radości. Naprawdę warto skontaktować się z doświadczoną w tym zakresie firmą i skorzystać z jej oferty. Zapraszamy do współpracy!

NIETAK – Pierwsza profesjonalna firma graffiti w Polsce!